Οροι Χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές.

Όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας www.anggreenenergy.com θα πρέπει να συμμορφώνονται στους ακόλουθους όρους χρήσης του:

Διαθέσιμες πληροφορίες στον ιστότοπο

Η Εταιρία A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας της. Εντούτοις, είναι δυνατόν να εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις, ιδίως σε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους (προϊόντα, υπερσυνδέσμους κ.λπ.). Για το λόγο αυτό, οι χρήστες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ελέγχουν τις πληροφορίες πριν από οποιαδήποτε χρήση τους.

Η Εταιρία A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε δεν ευθύνεται σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης βλάβης που οφείλεται στη μη ελεγχόμενη χρήση των περιεχομένων της ιστοσελίδας. Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου αυτής και τους όρους χρήσης της, χωρίς προειδοποίηση, απλώς και μόνο δημοσιεύοντας αντίστοιχες τροποποιήσεις στον ιστότοπό της.

Διαθέσιμες πληροφορίες στα Social Media

Η Εταιρεία A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε διαθέτει επίσημες επαγγελματικές σελίδες στα social media των εταιρειών Facebook, Instagram, Linked In, Twitter, YouTube, όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να σχολιάζουν στις διάφορες αναρτήσεις της.

Αυτές οι σελίδες υπόκεινται στους όρους χρήσης και τους κανονισμούς των εταιρειών Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube και διατίθενται ως δικτυακός τόπος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τα νέα της εταιρείας.
Αναρτήσεις χρηστών και ακολούθων δεν αντιπροσωπεύουν την A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε ούτε τους εργαζόμενους της.

H A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί και να διαγράφει περιεχόμενο και υλικό τα οποία κρίνει ως ρατσιστικά, ρητορική μίσους, βωμολοχίες, χυδαιότητα, γυμνό, δυσφήμιση σε άτομο/άτομα ή άλλες εταιρείες, επώνυμες, ανώνυμες ή προσωπικές επιθέσεις σχόλια με κύριο σκοπό την πώληση ενός προϊόντος, σχόλια που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα, σχόλια ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, όπως το ίδιο σχόλιο που δημοσιεύεται επανειλημμένα σε ένα προφίλ, άλλα σχόλια που η ομάδα διαχείρισης social media της A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε κρίνει ακατάλληλα. Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μέσω της φόρμας επικοινωνίας με την Εταιρεία

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημίες που μπορεί να οφείλονται στην εσφαλμένη χρήση του δικτυακού τόπου από τους χρήστες ή σε τυχόν σφάλματα, αποτυχίες, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του ιστοτόπου ή στη διαβίβαση πληροφοριών στο διαδίκτυο μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Εταιρία A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων και όλων των άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το περιεχόμενο και τη δομή αυτού του ιστοτόπου, με την επιφύλαξη ρητών εξαιρέσεων. Η αναπαραγωγή και η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών διατίθενται στον ιστότοπο της εταιρείας υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

  • Σε κάθε πληροφορία που αναπαράγεται από τον ιστότοπο οι χρήστες θα πρέπει να αναφέρονται και να σημειώνουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αναπαράγουν πληροφορίες από την Ιστοσελίδα μόνο για ενημερωτικούς, μη εμπορικούς σκοπούς.
  • Οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στον ιστότοπο.
  • Οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ή να αναπαράγουν ατομικά γραφικά σχετικά με οποιαδήποτε κείμενα στον ιστότοπο.
  • Η Εταιρία A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε είναι ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων και όλων των άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο.

Εμπορικά Σήματα και Λογότυπα

Όλα τα εμπορικά σήματα ή λογότυπα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο της Εταιρία A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε προστατεύονται από τους νόμους που διέπουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα εμπορικά σήματα. Η παρουσία αυτών στον παρόντα ιστότοπο δε μπορεί να θεωρηθεί ως παροχή άδειας χρήσης και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα εμπορικά σήματα και / ή τα λογότυπα της Εταιρία A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εξουσιοδοτημένου προσωπικού της Εταιρία A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε

Υπερσύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους

Για τη δημιουργία οποιωνδήποτε υπερσυνδέσμων προς τον ιστότοπο της Εταιρία A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε, οι χρήστες πρέπει να λάβουν γραπτή άδεια της Εταιρείας. Τα περιεχόμενα οποιουδήποτε ιστότοπου που συνδέεται με τον ιστότοπο της Εταιρία A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Εταιρείας.

Η Εταιρία A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που συνδέονται με τη δική της ή για τυχόν ζημιές που οφείλονται στη χρήση αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων, ενώ η πλοήγηση σε αυτούς θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης τους.

Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων αποτελεί προϋπόθεση για την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της Ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της Ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Επικοινωνία

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μέσω της φόρμας επικοινωνίας με την Εταιρεία.