• Καινοτόμος στα φωτοβολταϊκά συστήματα

  • Συμμετοχή στην έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics